Čtyři příklady investorů do realit – Salutem – Realitní I

Salutem – Realitní I

2

Jak na investici v realitách?
příběhy Čtyř investorů

Václav, Lukáš, Tereza a Marie s Lubošem se rozhodli, že své peníze investují do nemovitostí. Každý z nich si ale vybral jiný přístup. Shodně zvolili byt o velikosti 60 metrů čtverečních v Českých Budějovicích za cenu 3 miliony korun. Průměrná cena pronájmu takového bytu může v dané lokalitě být 10 900 korun měsíčně.

Která ze zvolených strategií byla nejúspěšnější? Kdo získal nejvyšší výnos? Byl to Václav, Lukáš, Tereza nebo Marie s Lubošem?

václavův PŘÍBĚH

Václav zdědil 3 miliony korun a rozhodl se za ně pořídit investiční byt na pronájem. Slyšel, že reality jsou bezpečnou investicí. Přímou investici do nemovitosti považuje za bezstarostnou a výnosnou. Je třeba si ale uvědomit, že jeho volba znamená pravidelnou péči o nájemníky i o nemovitost. Rizikem pak může být delší neobsazenost bytu.

lukášův PŘÍBĚH

Lukáš si našetřil 1,5 milionu korun a chce svým dětem jednoho dne přenechat byt. Než vyrostou, bude ho pronajímat. Aby si ho koupil, musí si ještě vzít 1,5 milionu korun hypotéku. Na realitách se prý dá hezky vydělat! Po finanční rozvaze ale Lukáš v podstatě nic nevydělá, proto je pro něj vhodnější investice do realitního fondu s minimálním výnosem 6 % ročně. U investice ve výši 1,5 milionu korun bude měsíční výnos činit 7 500 korun. Za 15 let pak dětem může místo bytu zatíženého hypotečním úvěrem dát téměř 3 600 000 korun.

terezin PŘÍBĚH

Tereza získala z prodeje pozemku 3 miliony korun. Ty chce chytře investovat do realit. Proto je rozdělí na dvě poloviny. První dá do realitního fondu. A za druhou si v kombinaci vlastních peněz a hypotéky ve výši 1,5 milionu korun pořídí investiční byt. Tereza se rozhodla rozložit riziko a vsadit na pravidelný zisk 6 % ročně. Dosáhla tak celkově možného vyššího výnosu. Nemusí se ani obávat ztráty v případě odchodu nájemníka, část měsíčních výdajů dorovnají výnosy z investice do fondu.

mariin a lubošův PŘÍBĚH

Marie a Luboš po odchodu dětí z domu prodali jejich velký byt a koupili si menší. Z prodeje jim zbyly ještě 3 miliony korun, které se rozhodli investovat, a to do investičního realitního fondu s minimálním garantovaným výnosem 6 % ročně. Manželé po 25 letech mohou dosáhnout čistého výnosu 9 875 612 korun, což činí průměrně cca 32 920 korun měsíčně.

Pozn.: Pro modelové příklady byly využity kalkulačky na portále Srovnavac.cz, pro stanovení průměrných cen bytů a nájmů byla využita data na portále Realitymix.cz. Výpočty jsou pouze orientační. Hypoteční úvěr v příkladech je tvořen anuitní splátkou (jistinou a úrokem), kdy v počátečních letech převládá splácení úroku nad snižováním jistiny. V příkladech Václava, Lukáše a Terezy je možné počítat i s výnosem z prodeje nemovitosti, jeho výše se odvíjí z celkového vývoje trhu s realitami mezi obdobím nákupu a prodeje vlastněné nemovitosti.

SALUTEM FUND SICAV, a. s., je fondem kvalifikovaných investorů. Investorem fondu se může stát výhradně kvalifikovaný investor ve smyslu § 272 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a TILLER investiční společnost a.s., je správcem fondů kvalifikovaných investorů dle zákona 240/2013 Sb., a jejich akcionářem nebo podílníkem se může stát kvalifikovaný investor dle § 272 tohoto zákona. Sdělení klíčových informací fondu (KID) je k dispozici na http://www.avantfunds.cz/informacnipovinnost a https://www.tillerfunds.cz/cs/portfolio/salutem-fund-sicav. V listinné podobě lze uvedené informace získat v sídle společnosti AVANT investiční společnost, a.s., Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4. Další důležité informace pro investory na: https://www.tillerfunds.cz/cs/zakladni-informace-o-fki a zde: https://www.tillerfunds.cz/cs/legislativa-informacni-zdroje.